CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

  1. Thanh toán trực tuyến: Để đảm bảo tính bảo mật cho khách hàng, chúng tôi sử dụng các cổng thanh toán được bảo vệ an toàn với các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất để xử lý các giao dịch thanh toán trực tuyến.
  2. Thanh toán khi giao hàng: Chúng tôi cũng chấp nhận thanh toán khi giao hàng cho khách hàng. Khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng.
  3. Đảm bảo giá cả: Chúng tôi cam kết giữ giá cả cố định trong suốt quá trình thanh toán và không tính bất kỳ phí bổ sung nào ngoài giá trị đặt hàng và phí vận chuyển được thông báo trước.
  4. Hoàn trả và hủy đơn hàng: Chúng tôi có chính sách hoàn trả và hủy đơn hàng linh hoạt để đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Khách hàng có thể yêu cầu hoàn trả hoặc hủy đơn hàng trong vòng một số ngày quy định và sẽ nhận được hoàn tiền tương ứng theo chính sách của chúng tôi.