CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

  1. Thu thập thông tin cá nhân: Chúng ta sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân của khách hàng nếu được sự cho phép của họ và thông tin này chỉ được sử dụng để cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc liên lạc với họ khi cần thiết. Chúng tôi sẽ bảo mật thông tin này và không tiết lộ cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của khách hàng.
  2. Bảo vệ thông tin: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin khách hàng và sử dụng các biện pháp an ninh tốt nhất để đảm bảo rằng thông tin này không bị đánh cắp, thay đổi hoặc tiết lộ cho bên thứ ba.
  3. Sử dụng cookie: Chúng tôi có thể sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng trên website dathaolien3mien.com. Cookie này sẽ không chứa thông tin cá nhân của khách hàng và chỉ được sử dụng để cung cấp thông tin định hướng và dịch vụ cho khách hàng.
  4. Liên kết với bên thứ ba: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba được liên kết với website dathaolien3mien.com. Chúng tôi khuyến khích khách hàng đọc kỹ chính sách bảo mật của những trang web này trước khi cung cấp thông tin cá nhân của mình.
  5. Cập nhật chính sách: Chúng tôi có thể điều chỉnh và cập nhật chính sách bảo mật của mình khi cần thiết. Bất kỳ thay đổi nào đều sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi.